AppKing Oy:n markkinoinnin rekisteriseloste

Kuvaus menetelmistä joiden mukaan keräämme uusia tietoja, sekä käsittelemme ja suojaamme tietokannassa olemassa olevia tietoja.

1. Rekisterin nimi

AppKing Oy:n markkinoinnin rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjä

AppKing Oy, Tammelan puistokatu 22, FI-33100, [email protected]

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Juhani Tolvanen, [email protected]

4. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää AppKing Oy:n sekä yhteistyökumppaneiden markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

6. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää AppKing Oy:n tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötiedot sijaitsevat fyysisesti MailChimpin palvelimilla Yhdysvalloissa ja ne täyttävät EU:n vaatimukset tietojen siirron ja suojauksen osalta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteita

ATK:lla käsiteltävien tietojen hallinna toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä AppKing Oy:n työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla.

13. Korjausoikeus

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista tai tietojen poistoa.
 Korjausvaatimus sähköpostitse.

14. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltopyyntö on esitettävä kirjallisesti sähköpostitse.