Hakukoneoptimoinnin perusteet: Onnistu hakukoneoptimoinnissa

Hakukoneoptimointi koostuu muutamasta tärkeästä toimenpiteestä, joilla voidaan merkittävästi vaikuttaa sivujen sijoittumiseen hakutuloksissa. Ensimmäisenä ei kannata palkata SEO-konsulttia sivujen optimointiin, koska päätyy helposti maksamaan turhasta - kannattaa itse kokeilla ainakin aluksi, koska voi yllättyä miten loogista ja yksinkertaista kaikki on.

Hakukoneoptimointi on tuotteen, palvelun tai yrityksen näkyvyyden parantamista Googlen ja muiden yritysten hakukoneissa. Hakukoneoptimointi on onnistuessaan tehokas ja edullinen tapa lisätä myyntiä. Parhaassa tapauksessa hakukoneoptimointi voi olla ainoa tapa, jolla yrityksen tarvitsee markkinoida tuotteitaan.

Rehellisyyden nimissä kuitenkin kannattaa todeta, että tällainen tilanne on ennemmin poikkeus kuin sääntö.

Riskinä hakukoneoptimoinnissa on, että me päädytään tuhlaamaan omaa aikaa ja rahaa ilman, että saadaan oikeita tuloksia. Itse asiassa hakukoneoptimointi on verrattavissa lottoon – muutama voittaa todella isosti ja muut ovat enemmän tai vähemmän häviäjiä.

Näin optimoit omat sivut

Googlen hakukone on erittäin älykäs ja siitä tulee jatkuvasti älykkäämpi. Vaikka Google ei ole ikinä suoraan paljastanut hakutulosten järjestyskriteereitä, asiantuntijat ovat tehneet aiheesta useita valistuneita arvioita. Pelkästään konservatiivisen arvion mukaan arviointikriteereitä on satoja ja lopullinen päätös sivujen sijoittumisesta muodostetaan pimeällä logiikalla.

Sivujen sijoituksen keinotekoinen nopea parantaminen on käytännössä mahdotonta! Ei kannata odottaa, että mitään merkittävää tapahtuu yhdessä viikossa tai edes kuukaudessa. Tuloksissa menee parhaassakin tapauksessa pitkään ja huonoimmassa tapauksessa niitä saadaan odottaa koko loppuelämä.

Kuitenkaan Googlen tekoäly ja kriteerit eivät ole aukottomia… loppukädessä hakutulokset perustuvat erilaisiin sääntöihin (eli algoritmeihin). Tästä syystä me voidaan parantaa haluttujen sivujen sijoittumista Googlen hakutuloksissa erilaisilla toimenpiteillä (näitä toimenpiteitä kutsutaan yleisesti hakukoneoptimoinniksi, Search Engine Optimisationiksi tai SEO:ksi).

Emme näe järkeväksi ryhtyä uudestaan listaamaan tässä erilaisia Googlen hakukriteereitä, vaan keskitytään enemmän logiikkaan ja hakutulosten kannalta kaikkein tärkeimpiin toimenpiteisiin. Käytännössä me voimme parantaa sivujen sijoittumista hakutuloksissa seuraavalla tavalla:

 1. päätetään millä hakusanalla halutaan päästä korkealle (hakusana tarkoittaa tekstiä, jonka käyttäjä kirjoittaa Googlen hakukoneeseen)
 2. kirjoitetaan uniikkia ja hyvää sisältöä, joka vastaa käyttäjän kysymykseen ja ohjaa päätöksissä
 3. parhaalle hakusanalle kirjoitetaan cornerstone-sivu, johon vuodatetaan kaikki mitä osataan (sininen palkki)
 4. loput hakusanat otetaan haltuun täsmäartikkeleilla (vaaleanpunaiset artikkelit)
 5. väännetään rautalangasta sivujen sisältö Googlelle
 6. vahvistetaan sivujen hierarkiaa sisäisillä linkeillä (tärkeät sivut sijaitsevat hierarkian huipulla)
 7. autetaan Googlea ymmärtämään sivujen konteksti ja suhde muuhun maailmaan

Suurimmalle osalle yrityksiä nämä toimnepiteet riittävät sivujen hakukoneoptimointiin, koska tässä (niin kuin lähes kaikessa muussakin) alle 20 % toimenpiteistä tuo yli 80 % tuloksista. Ei kannata ryhtyä kikkailemaan, koska usein omalle työlle ja rahalle saadaan parempaa vastinetta muualta sen sijaan että sivuja viilataan loputtomiin.

hakukoneoptimointi on yksinkertaisten asioiden tekemistä johdonmukaisesti

Hakukoneoptimoinnin ohjenuoraksi kannattaa ottaa ajatus: Ensimmäisenä kirjoitetaan hyvää sisältöä ja lopuksi väännetään sisältö rautalangasta hakukoneelle

Avainsanatutkimus – löydä tärkeimmät avainsanat

Ensimmäisenä vaiheena meidän kannattaa tehdä vähän tutkimusta – ei kannata suin päin suunnata optimoimaan sivuja hakukoneelle ennen kuin me tiedetään:

 • mitä hakusanoja ihmiset oikeasti käyttävät
 • kuinka paljon hakuja tehdään milläkin hakusanalla

käytännössä tätä kutstutaan avainsanatutkimukseski. Eli kerätään tietoa ihmisten todellisesta käyttäytymisestä – ei mutuilua.

Aina kannattaa varmistaa, että meillä on tiedossa oikeita hakusanoja, joita potentiaaliset asiakkaat käyttävät riittävän suurissa määrin. Ei ole kovinkaan harvinaista, että varsinkin asiantuntijabisneksessä sivut optimoidaan ammattitermeille, joita asiakkaat eivät tiedä tai osaa käyttää… vaikka olisivatkin kiinnostuneita meidän tavaroista, palveluista tai yrityksestä.

Kun me olemme selvittäneet kiinnostavia avainsanoja, niiden joukosta kannattaa valita aluksi yksi ja kaikkein tärkein hakusana, jolle kirjoitetaan niin sanottu cornerstone-sivu (sininen palkki alla olevassa kuvassa).

Hakukoneoptimoinnin ensimmäisessä vaiheessa kannattaa tehdä avainsanatutkimus, jossa selvitetään hakusanat, joilla oikeasti tehdään hakuja.

Yleinen ohje: Kirjoita vain hyvää sisältöä

Googlen arvo tulee siitä, että ihmiset löytävät hakukoneen avulla ratkaisuja ongelmiinsa. Meidän ensimmäinen, tärkein ja tehokkain tapa hakukoneoptimoida sivut on auttaa Googlea pääsemään omaan tavoitteeseen. Eli meidän pitää kirjoittaa uutta ja hyvää sisältöä, josta ihmiset hyötyvät ja jakavat ystävilleen… mitä suositumpi hyödyllisempi sivu tai artikkeli on, sitä korkeammalle se nousee Googlen hakutuloksissa.

Oikeastaan jos sinulla on riittävästi aikaa, hyvän artikkelin kirjoittaminen riittää. Ajan kanssa se nousee pikkuhiljaa hakutuloksissa ja lopulta päätyy ensimmäiselle sivulle.

Tee Cornerstone -sivu

Cornerstone -sivu on meidän sivujen graalin malja ja se on käytännössä parasta mitä me voidaan (kirjallisesti) tarjota. Käytännössä Cornerstone -sivu on kaikkien meidän www-osoitteiden keskeisin sivu, perustuskivi, johon kaikki nojaa.

Meidän hakukoneoptimoinnin strategia hyvin pitkälle pyrkii nostamaan cornerstone -sivun hakutulosten kärkeen. Käytännössä cornerstone on sivu:

 • jonka sisältöön panostetaan erittäin paljon
 • joka optimoidaan tärkeimmälle hakusanalle
 • joka tarjoaa paljon arvoa, on helposti jaettava ja sisältää uniikkia sisältöä
 • joka on hyödyllinen lukijalle
 • josta lähtee mahdollisimman paljon ulospäin suuntautuneita linkkejä
 • johon tulee mahdollisimman paljon sisäisiä linkkejä
 • josta lähtee mahdollisimman vähän sisäisiä linkkejä

Meidän kahvitauko.fi -sivujen kohdalla tämä sivu on cornerstone-sivu, joka on räätälöity hakusanalle ”hakukoneoptimointi”

Täsmäartikkeleilla hakusanojen long tail haltuun

Jos cornerstone-sivu on valtameri, artikkelit ja muut sivut muodostavat puroja, jotka syöttävät mereen. Me tarvitsemme artikkeleita, eli täsmäohjuksia valittuihin long tail -hakusanoihin*, koska meillä ei ole oikeastaan muuta keinoa saada näitä kävijöitä meidän sivuille.

artikkelien tarkoitus on ottaa hakusanojen long tail haltuun ja ajaa sivuille liikennettä

Jos käytetään taas tätä kahvitauko.fi -sivua esimerkkinä, niin meillä on tätä varten erikseen blogi. Käytännössä blogissa kirjoitamme tarkemmin yksittäisistä hakukoneoptimointiin liittyvistä toimenpiteistä kuten:

 • Utm-linkit
 • Laskeutumissivun suunnittelu
 • Googlen My Business
 • Sivujen löydettävyys
 • jne.

*Long tail -hakusanat ovat sellaisia hakusanoja, joilla ihmiset etsivät tietoa harvemmin. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta long tail -hakusanat ovat oikeastaan ensimmäinen vaihe, jolla sivuille saadaan orgaanista liikennettä… mitä pidempi hakusana on kyseessä, sitä harvinaisempi se on ja sitä helpomi meillä on päästä hakutulosten kärkeen. Long tail -hakusanat on kuvattu vaaleanpunaisella alla olevassa kuvassa.

long tail -hakusanat ovat käytännössä ainoa keino saada sivuille alussa orgaanista liikennettä

Sivujen sisällön räätälöinti

Ei kannata tuhlata päiviä artikkelien ja sivujen kirjoittamiseen, jos niiden viimeistely jätetään tekemättä. Viimeistelyn avulla sivuille ja artikkeleille voidaan antaa vielä pieni kasvojen kohotus ennen kuin se päästetään taistelemaan yksin pelottavaan maailmaan.

Räätälöinnin ensimmäisenä vaiheena on varmistaa, että kaikki sivut ja artikkelit (ml. cornerstone-sivu) on kirjoitettu yhdelle hakusanalle. Älä missään tapauksessa kirjoita yhdellä sivulla kahdesta toisistaan riippumattomasta aiheesta – tämä sekottaa Googlea ja tekee hakukoneoptimoinnista hankalaa. Eli, yhdellä sivulla tai artikkelilla käsitellään vain ja ainoastaan yhtä asiaa.

Esimerkiksi tämä sivu on tehty hakusanalle ”hakukoneoptimointi”. Vaikka sivulla käsitellään paljon erilaisia asioita aina Schemasta cornerstone-sivuun, kaikki liittyvät tiivisti yhteen ja samaan teemaan, eli hakukoneoptimointiin. Eli sivuilla on yksi teema ja tätä kautta vain yksi hakusana.

Sen sijaan me ei voitaisi esimerkiksi kirjoittaa artikkelia Meta-kuvauksista ja sisäisistä linkeistä… en ainakaan itse keksi yhtään hakusanaa, joka kattaisi molemmat aiheet. Sen sijaa meidän tulee jakaa tekstit omiksi artikkeleiksi, jotka sitten optimoidaan omille hakusanoille.

Toiseksi kaikki sivut pitää vielä räätälöidä hakukoneelle. Vaikka enää kukaan ei suosittele sivujen täyttämistä hakusanan toistamisella, sivulla pitää toistua hakusana riittävän monta kertaa. Tämän lisäksi meidän kannattaa varmistaa, että sivut ovat kaikkien muidenkin yleisten hakukoneoptimointikäytäntöjen mukaisia. Itse käytämme räätälöinnissä WordPressiin saatavaa ilmaista lisäosaa SEO by Yoast joka auttaa artikkelien ja sivujen viimeistelyssä.

ilmaisen lisäosan avulla voidaan helposti antaa lopullinen kasvojen kohotus artikkelille

Sisäiset linkit kuntoon

Aikaisemmin totesimme jo, että tämä sivu on optimoitu hakusanalle ”hakukoneoptimointi” ja meillä on paljon artikkeleita jotka ovat täsmäohjuksia tarkempiin ja harvinaisempiin aiheisiin. Hyvä sisältö ja jaottelu ei kuitenkaan yksinään riitä, koska me voidaan nousta hakutuloksissa kokonaan väärällä hakusanalla… Google voi vahingossa ymmärtää meidän sivut väärin – ei se kuitenkaan ole ajatustenlukija.

Eikö olisikin kauheaa, jos tekisimme maailman parasta sisältöä, käyttäsimme sen optimointiin aikaa ja rahaa, mutta Google ei ole täysin ymmärtänyt sivun ”keskeistä” sisältöä? Minusta ainakin olisi. Sen sijaan, että sivut olisivat ensimmäisenä kaikkein tärkeimmällä hakusanalla, meidän sivut näkyisivät korkealla hakutuloksissa, mutta täysin väärillä hakusanoilla.

Seuraavien toimnepiteiden tarkoituksena on auttaa Googlea sivujen ymmärtämisessä ja nostaa oikeat sivut hakutulosten kärkeen oikeilla hakusanoilla.

Käytännössä meidän pitää osoittaa Googlelle sivujen hierarkia ja tämä voidaan tehdä laittamalla sivuston sisäiset linkit kuntoon. Olemme käytännössä suunnitelleet artikkelit sillä tavalla, että ne ”syöttävät” liikennettä tähän sivuun… tai vähintään viestittävät Googlelle, että ne ovat ”osa” tämän sivun aihetta.

linkkien tarkoituksena on vahvistaa sivujen hierarkiaa ja boostata cornerstone-sivun sijoittumista

Sisäisien linkkien (ja seuraavassa luvussa esitellyn Scheman json-ld -merkintöjen tarkoituksena) on osoittaa Googlelle meidän sivujen hierarkia, eli mitkä sivut ovat tärkeimpiä kuin muut sivut ja mitkä sijaitsevat pohjalla. Vaikka se voi kuulostaa ikävältä, niin kannattaa muistaa, että jos kaikki sivut on tärkeitä – mikään ei ole tärkeä.

Cornerstone content -sivu on kuin muinainen Rooma siinä määrin, että kaikki tiet (eli sisäiset linkit) johtavat sinne. Tuloksen kannalta voi hyvinkin riittää, että vain yksi meidän sivu (eli cornerstone-sivu) on hakutulosten ensimmäisenä kaikkein tärkeimmällä hakusanalla.

Schema JSON-LD

Viimeisten parin vuoden aikana meille on tullut Schema uutena keinona kertoa sivujen sisällöstä ja hierarkiasta Googlelle. Varsinkin Scheman JSON-LD merkinnöillä me voidaan suhteellisen helposti ja nopeasti kertoa Googlelle kaikki tärkeä meidän sivuista.

Schema on kuitenkin sen verran monimutkainen aihe, eikä siihen ole olemassa vielä hyviä lisäosia, joten emme käsittele sitä tässä tarkemmin. Voit kuitenkin nähdä Scheman JSON-LD merkinnät toiminnassa menemällä Googlen Structured Data Test Tooliin ja hakemalla esimerkiksi tämän sivun tiedot.

Joskus rautalangan vääntämisessä kannattaa ottaa avuksi Scheman json-ld merkinnät.

Varoitus: Hakukoneoptimointi ei sovi kaikille

Yleisestä harhaluulosta poiketen hakukoneoptimointia on myös oman näkyvyyden lisääminen erilaisilla arvostelusivuilla. Hyvänä esimerkkinä ovat ravintolat ja hotellit joiden kannattaa ehdottomasti keskittyä omien sivujen sijaan parantamaan näkyvyyttä erilaisilla arvostelusivuilla kuten eat.fi tai tripadvisor.fi.

Emme näe mitään järkeä, että esimerkiksi Helsinkiläinen thairavintola käyttää aikaa ja rahaa oman www-sivun sijoittumisen parantamiseen Googlen hakutuloksissa hakusanalla ”thai ravintola kallio”. Sen sijaa kaikki resurssit kannattaa keskittää arvostelusivuihin. Olemme käsitelleet ravintoloiden, hotellien ja vastaavien palveluiden internet-markkinointia omassa artikkelissaan.